Šperos.lt > Teisė > Darbo teisė > Darbo teisės pristatymai
Darbo teisės pristatymai

(8 darbai)

Darbdavio materialinė atsakomybėPowerPoint pristatymas. Darbo teisėje skiriama dviejų rūšių materialinė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Darbdavys gali būti. Pagrindinis materialinės atsakomybės uždavinys. Darbdavio materialinė atsakomybė atsiranda, kai. Apdraustajam numatyti tokie žalos atlyginimo būdai. Žalos atlyginimas. Skaityti daugiau
Darbo drausmės pažeidimas. Darbuotojų teisėsPowerPoint pristatymas. Užduotis: Jaunas perspektyvus darbuotojas grubiai pažeidė jūsų įmonės darbo kodeksą, nubauskite jį. Tikslai: Parodyti nuobaudų už darbo drausmės pažeidimą rūšis; Apibūdinti darbuotojų teises; Apžvelgti geros sistemos ir komandos reikalavimus; Apibendrinti problemų sprendimo eigą. Skaityti daugiau
Darbo ir poilsio laikas (3)PowerPoint pristatymas. Darbo laikas. Darbo trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Darbo laiko režimas ir apskaita. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas. Poilsio laikas. Atostogos. Kasmetinių atostogų sąvoka, rūšys ir suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Skaityti daugiau
Darbo laikas (2)PowerPoint pristatymas. Darbo laiko reikšmė ir sąvoka. Darbo laiko struktūra. Darbo laiko struktūra (5). Darbo laiko rūšys. Normalus darbo laikas. Normalus darbo laikas (2). Apribotas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas (4). Ne visas darbo laikas. Ne visas darbo laikas (4). Išimtinis darbo laikas. Papildomas darbas/kelios darbovietės. Specialios įstaigos ar įmonės, veikiančios nepertraukiamai. Force Majeure ir viršvalandžiai. Darbo laiko režimas. Darbo laiko režimas (3). Suskaidytas darbo laiko režimas. Budėjimo darbo režimas. Budėjimo darbo režimas (2). Darbuotojų darbo laiko apskaita. Darbuotojų darbo laiko apskaita (2). Lankstus darbo laikas. Lankstus darbo laikas (2). Skaityti daugiau
Darbo teisė (12)PowerPoint pristatymas-konspektai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbuotojo pagrindinės teisės. Darbuotojas privalo. Darbdavių teisės. Darbdavys privalo. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Sutarties turinio sąlygos. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Dokumentai. Išbandymo laikotarpis. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Darbo laiko režimas ir apskaita. Poilsio laikas. Atostogos. darbo užmokestis. Darbo drausmė. Materialinė atsakomybė. Skaityti daugiau
Darbo teisė (4)PowerPoint pristatymas. Darbo teisė. Darbo teisės sistema. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Pagrindiniai darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Pagrindiniai darbo teisės subjektai. Darbuotojo teisės. Darbuotojo pareigos. Darbdavio teisės. Darbuotojų atstovai. Darbuotojų atstovų teisės. Darbo sutartis. Darbo sutarties požymiai. Darbo sutarčių sąlygų rūšys. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutartis nutraukiama. Darbo sutarties be įspėjimo nutraukimo atvejai. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Darbo ginčas. Skaityti daugiau
Nedarbo socialinės problemos ir teisiniai jų sprendimo būdai. AirijaPowerPoint pristatymas. Nedarbas Airijoje. Problemos ir sprendimo būdai. Skaityti daugiau
Nedarbo socialinės problemos ir teisiniai jų sprendimo būdai. VokietijaPowerPoint pristatymas. Svarbiausios problemos. Valstybės politika. Reglamentuojantys įstatymai. Būdai problemoms spręsti. Lietuvos ir Vokietijos darbo sistemos panašumai. Skirtumai. Skaityti daugiau