Šperos.lt > Teisė > Darbo teisė > Darbo teisės diplominiai darbai
Darbo teisės diplominiai darbai

(4 darbai)

Atstovavimo institutas darbo teisėjeĮvadas. Atstovavimo instituto darbo teisėje esmė. Atstovavimas individualiuose darbo santykiuose. Atstovų teisės ir įgalinimai. Atstovavimas nagrinėjant individualius darbo ginčus. Atstovavimas kolektyviniuose darbo santykiuose. Darbuotojus atstovaujančių subjektų veikla ir jos reglamentavimas. Profesinių sąjungų kaip darbuotojų atstovų teisinė padėtis. Profesinių sąjungų teisės kolektyvinėse derybose. Darbdavius atstovaujantys subjektai ir jų veiklos reglamentavimas. Trišalis bendradarbiavimas. Atstovavimo instituto vaidmuo ir ypatumai Europos Sąjungos teisėje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungoje (ES) tvarka ir problemosĮvadas. Darbuotojų judėjimo laisvės pagal Bendrijos teisę pagrindinės nuostatos. Bendrijos pirminės ir antrinės teisės nuostatų analizė darbuotojų judėjimo laisvės srityje. Laisvo darbuotojų judėjimo išlygos, numatytos Europos Bendrijos (EB) steigimo sutartyje. Išimtys dėl valstybinės tarnybos. Apribojimai dėl viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir sveikatos. Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimas Europos Sąjungoje. Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo Europos Sąjungoje (ES) teisinės prielaidos. Europos Sąjungos nustatyti pereinamieji laikotarpiai. Dvišalės sutartys kaip Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo teisinis pagrindas. Europos užimtumo tarnybų tinklas: teisiniai pagrindai, funkcijos, tikslai ir struktūra. Darbuotojų judėjimo laisvės galiojimas subjektų atžvilgiu. "Darbuotojo" sąvoka Bendrijos bei Lietuvos nacionalinės teisėje: lyginamasis aspektas. Darbuotojų teisės, išplaukiančios iš darbuotojų judėjimo laisvės. Darbuotojo šeimos nariai ir jų teisės. Socialinės darbuotojų bei jų šeimos narių garantijos. Išvados. Summary. Išnašos. Skaityti daugiau
Nušalinimas nuo darboĮžanga. Nušalinimo nuo darbo esmė ir teisinė prigimtis. Nušalinimo nuo darbo požymiai ir sąvoka. Nušalinimo nuo darbo atribojimas nuo kitų panašių teisinių priemonių. Atskiri nušalinimų nuo darbo atvejai. Nušalinimų nuo darbo rūšys. Nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Bendrasis nušalinimas nuo darbo darbdavio iniciatyva. Specialieji nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Darbuotojų, kuriems nustatyta pareiga periodiškai tikrintis sveikatą, nušalinimas nuo darbo. Transporto darbuotojų nušalinimas nuo darbo darbdavio iniciatyva. Kai kurie kiti nušalinimai nuo darbo darbdavio iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų reikalavimu. Pačių tam įgaliotų institucijų vykdomas nušalinimas nuo darbo. Nušalinimas nuo darbo tam įgaliotų institucijų pasiūlymu (mišrus nušalinimas nuo darbo). Bendri apmokėjimo už nušalinimo laiką, nušalinimo trukmės, pasibaigimo ir ginčų dėl nušalinimo klausimai. Apmokėjimas už nušalinimo nuo darbo laiką. Nušalinimo nuo darbo trukmė. Nušalinimo nuo darbo pasibaigimas. Ginčai dėl nušalinimo nuo darbo. Išvados. Santrauka lietuvių kalba. Santrauka anglų kalba (summary). Priedai (1). Skaityti daugiau
Sutrumpintas ir ne visas darbo laikasĮvadas. Darbo laikas Lietuvos darbo teisėje. Darbo laiko samprata. Darbo laiko rūšys. Sutrumpintas darbo laikas ir jo teisinė reglamentacija Lietuvos darbo teisėje. Sutrumpinto darbo laiko nustatymas įvairioms darbuotojų grupėms. Sutrumpinto darbo laiko ryšys su darbo aplinka. Sutrumpinto darbo laiko nustatymas dirbantiems nakties metu. Ne viso darbo laiko teisiniai aspektai Lietuvos darbo teisėje. Ne viso darbo laiko teisinis reglamentavimas. Ne visas darbo laikas- lanksčiausia darbuotojų užimtumo forma. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas precedentinėje teisėje. Didžiosios Britanijos teisės sistemoje sutrumpinto ir ne viso darbo laiko instituto panašumai ir skirtumai lyginant su šio instituto teisiniu reglamentavimu Lietuvoje. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas Rusijos Federacijoje. Panašumai ir skirtumai lyginant su šio instituto teisiniu reglamentavimu Lietuvos Respublikoje. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau