Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė>Darbo teisės konspektai

Darbo teisės konspektai (32 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo teisės šaltinių hierarchija

  Papročių teisė. Teisinis precedentas. Konstituciniai įstatymai. Tarptautiniai teisės aktai. Darbo kodeksas. Poįstatyminiai norminiai teisės aktai. Teismų praktika. Darbo teisės šaltinių ypatybės. Darbo teisės vienovė ir diferenciacija.
  Darbo teisė, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-25
 • Darbo užmokestis. Garantijos ir kompensacijos

  Teisės konspektas. Prievolių teisė. Įstatymų analizė. Straipsnių analizė.
  Darbo teisė, konspektas(16 puslapių)
  2006-04-25
 • Europos Bendrijos darbo teisė

  Teisės aktai darbuotojų sveikatos ir saugumo klausimais. Teisės aktai lyčių diskriminacijos klausimais. Sąvokos "atlyginimas" reikšmė. Sąvokos "vienodas darbas" reikšmė. Reikalavimai dėl vienodos vertės. Tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Direktyva dėl vienodo atlyginimo. Sąvokos "vienoda vertė" reikšmė Direktyvos 1 straipsnyje. Darbų klasifikavimo sistemos. Įrodinėjimo našta. Direktyva dėl lyčių lygybės. 3 straipsnis. Galimybė įsidarbinti. 4 straipsnis. Profesinis mokymas. 5 straipsnis. Atleidimo iš darbo sąlygos. 6 straipsnis. Pareiga numatyti teisinės gynybos priemones. Savarankiškai dirbančių asmenų lygybė. Direktyva dėl nėštumo ir motinystės.
  Darbo teisė, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-13
 • Europos Sąjungos darbo teisė

  Institucijos, veikiančios Europos Sąjungos (ES) darbo santykių srityje. Europos parlamentas. Taryba. Komisija. Europos Teisingumo Teismas. Darbuotojo samprata. Darbuotojo laisvo judėjimo sąlygos. Teisė įsidarbinti. Profesinės sąjungos ir teisė į gyvenamąjį plotą. Teisė vykti į kitas valstybes kartu su dirbančiuoju. Darbuotojų socialinės teisės. Asmeninio elgesio kriterijus dėl visuomenės saugumo ir kitos bylos. Išimtys dėl valstybės tarnybos. Lyčių lygybė. Darbuotojų saugumas ir sveikata. Darbo laikas ir poilsis. Socialinis dialogas Europos sąjungos lygyje. Nuolatinio užimtumo komitetas. Socialinis dempingas ir socialinio režimo konkurencija. Europos Sąjungos (ES) darbuotojų informavimo ir konsultavimo sistema. Europos darbuotojų Tarybos ir jų kompetencija. Socialinių partnerių samprata. Europos socialinio dialogo vaidmuo formuojant darbo teisę.
  Darbo teisė, konspektas(30 puslapių)
  2005-06-15
 • Kolektyviniai darbo santykiai

  Kolektyvinės derybos. Žalos atlyginimas reorganizavus įmonę, įstaigą ar organizaciją. Dovanojimas.
  Darbo teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-09-22
 • Kolektyvinis darbo ginčas

  Kolektyvinis darbo ginčas. Reikalavimų iškėlimas. Reikalavimų nagrinėjimas. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjantys organai. Taikinimo komisijos sudarymas. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas taikinimo komisijoje. Taikinimo komisijos sprendimas. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas.
  Darbo teisė, konspektas(21 puslapis)
  2006-12-20
 • Laisvas asmenų judėjimas

  Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas darbuotojų judėjimas. Steigimosi laisvė. Tiesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas. Steigimosi laisvei reikšmingos bylos. Paslaugų laisvė. Draudimas riboti laisvę teikti paslaugas. Laisvas kapitalo judėjimas. Europos Bendrijų (EB) įmonių teisė. Įmonių teisės šaltiniai.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-12-01
 • Poilsio laikas

  Poilsio laiko samprata ir rūšys: pertrauka pailsėti ir pavalgyti; Papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) laiku; Paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų (pamainų); Savaitės nepertraukiamasis poilsis; Kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos ir atostogos).
  Darbo teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-30
 • Prancūzijos darbo teisė

  Darbas prancūzų kalba. Droit du travail. Intro. Le contrat de travail. Le droit commun du contrat de travail. CDD et CTT. Les pouvoirs de l’employeur. La représentation des salariés. Les délégués du personnel. Élection. Missions. Fonctions. La Comité d’entreprise. Composition. Mission. Fonctions. Les syndicats. Définition. L’action syndicale. Section syndicale. Délégués Syndicaux. La suspension et la rupture du contrat de travail. Suspension. Rupture. Conditions de fond. Conditions de forme. Indemnité de licenciement. Licenciement économie. Documents remis par l’employeur. Le salaire. Salaire, contrepartie de travail fourni. Le paiement des salaires. La protection du salaire. Les conflits du travail. Les CI. Les CC. Mode de règlement des conflits de w. La négotiation collective. Les CC et les accords collectifs. L’extension & l’élargissement des CC. La participation du salarié. La participation à la gestion. La participation aux résultats. La participation. L’intéressement. Plan d’épargne de l’ets (PEE). Les formations professionnelles. Plan de formation (PF). Congé individuel de formation (CIF). L’hygiene, la securite & les conditions de travail. L’hygiène & la sécu. La réglementation. Le CHSCT. Droit d’alerte & de retrait. Sancions. L’Inspecteur de W (IW). Organisation. Le rôle du l’Iw. La durée du w. La durée de w. Le repos hebdomadaire & les jours fériés. Le congé annuel. Droit européen. Les institutions européennes. La Commission. Le Conseil.
  Darbo teisė, konspektas(15 puslapių)
  2007-02-19
 • Profsąjungos

  Profsąjungų judėjimas. Profesinė sąjunga. Profsąjungų judėjimo prielaidos. Kolektyvinės sutarties sudarymo procesas. Prisistatymas deryboms. Šalių susitarimo protokolo sudarymas. Derybos. Parengto kolektyvinės sutarties projekto suderinimas su darbuotojų susirinkimu (konferencija). Darbo santykiai kolektyvinės sutarties kontekste. Kolektyvinės sutarties sąlygos, kurių DK nereglamentuoja. Kolektyvinės sutarties sąlygos, kurias DK reglamentuoja minimaliai.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-20
 • Teisė (44)

  Įstatymai, jų priėmimas. Kolektyvinė sutartis, jos sudarymas. Darbo laikas (normalus darbo laikas). Poilsio laikas, rūšys. Valstybinio socialinio draudimo nuostatai.
  Darbo teisė, konspektas(14 puslapių)
  2006-09-27
 • Viršvalandinių darbų reglamentavimas

  Įžanga. Darbo laikas. Darbo režimas. Viršvalandinis darbas. Kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse darbo laiko reguliavimas. Viršvalandinių darbų ribojimas. Darbo užmokestis. Išvados.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2007-04-25
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po