Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė

Darbo teisė (233 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Architektų teisinis statusas teritorijų planavime, statinių projektavime ir statyboje

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Architektūra ir jos svarba valstybės gyvenime. Architekto darbas ir profesinė etika. Architektas ir jo darbas. Statinio architekto teisės ir pareigos. Architekto profesijos etiniai principai. Architekto atestatas ir jo gavimo procesas. Architekto atestato gavimo tvarka. Atestavimo ir konkurso komisijos sudarymas. Dokumentų priėmimas. Profesinių žinių patikrinimas. Atestavimo rezultatų vertinimas ir atestato išdavimo tvarka. Architekto teisinis statusas. Architekto teisinis statusas teritorijų planavime. Architekto teisinis statusas statinių projektavime ir statyboje. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2006-03-07
 • Atleidimas iš darbo dėl darbuotojo kaltės

  Įvadas. Darbo drausmė. Samprata. Drausminė atsakomybė. Drausminės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojo kaltės. Pakartotinas darbo drausmės pažeidimas. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises. Valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei. Dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis. Pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas. Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų. Atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas. Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai. Neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi. Kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(18 puslapių)
  2011-06-08
 • Atostogos ir jų rūšys

  Įvadas. Kasmetinės atostogos ir jų suteikimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Piniginė kompensacija už nepanaudotas. Kasmetines atostogas. Tikslinės atostogos ir jų suteikimas. Papildomos atostogų lengvatos. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-29
 • Atostogos: sąvoka, rūšys, suteikimo galimybės ir tvarka

  Įvadas. Atostogos. Sąvokos "atostogos" analizė. Kasmetinės atostogos. Kasmetinių atostogų rūšys. Kasmetinės minimalios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Sąrašas darbuotojų, turinčių teisę į pailgintas atostogas. Kasmetinių papildomų atostogų trukmė, suteikimo sąlygos ir tvarka. Tikslinės atostogos. Tikslinių atostogų rūšys. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrint iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Nemokamos atostogos dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Kūrybinės. Valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-10-29
 • Atostogų samprata ir jų suteikimo tvarka

  Įvadas. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimaliosios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-11-06
 • Atstovavimo institutas darbo teisėje

  Įvadas. Atstovavimo instituto darbo teisėje esmė. Atstovavimas individualiuose darbo santykiuose. Atstovų teisės ir įgalinimai. Atstovavimas nagrinėjant individualius darbo ginčus. Atstovavimas kolektyviniuose darbo santykiuose. Darbuotojus atstovaujančių subjektų veikla ir jos reglamentavimas. Profesinių sąjungų kaip darbuotojų atstovų teisinė padėtis. Profesinių sąjungų teisės kolektyvinėse derybose. Darbdavius atstovaujantys subjektai ir jų veiklos reglamentavimas. Trišalis bendradarbiavimas. Atstovavimo instituto vaidmuo ir ypatumai Europos Sąjungos teisėje. Išvados ir pasiūlymai.
  Darbo teisė, diplominis darbas(47 puslapiai)
  2007-09-24
 • Autorinės sutartys

  Įmonėms ir organizacijoms apie autorines sutartis. Ar visos autorinės sutartys – kūryba. Autorių teisių objektais. Esminis autorinės sutarties požymis. Autorinių sutarčių sąlygos. Autorinė kūrinio užsakymo sutartis. Autorinių sutarčių forma.
  Darbo teisė, konspektas(3 puslapiai)
  2005-11-09
 • Autorinės sutartys (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti autorines sutartis. Autorinės teisės objektai. Autorinės teisės subjektai. Bendraautorystė. Autorių teisės į kolektyvinius kūrinius. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių teisės. Autorių turtinių teisių paveldėjimas ir asmeninių neturtinių teisių saugojimo tvarka. Autorių teisių galiojimo terminas. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Autoriaus teisių gynimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(16 puslapių)
  2009-02-20
 • Autorinės sutartys. Su darbo santykiais nesusijusių pajamų apmokestinimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Autorinės sutartys. Pajamų iš autorinių sutarčių apmokestinimo ypatumai. Pajamų iš autorinių sutarčių apmokestinimas kitose šalyse. Metodinė dalis. Praktinė dalis. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2011-05-23
 • Bedarbių socialinės garantijos

  Įvadas. Sąvokos. Bedarbio samprata. Nedarbas. Nedarbo mažinimo priemonės. Bedarbių viltis – ūkio plėtra. Nedarbo pasekmės. Darbo praradimas - kitų praradimų pradžia. Keturi nedarbo laikotarpiai. Darbo svarba. Lietuvos piliečių įdarbinimas užsienyje. Tikslinėms grupėms priklausančių asmenų įdarbinimas. Kas gali pretenduoti į socialinės įmonės statusą? Kuo naudingas socialinės įmonės statusas darbdaviui? Socialinis draudimas. Nauja nedarbo socialinio draudimo sistema. Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Gyventojų užimtumo užtikrinimo organizacinės teisinės formos. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2004 m. Nedarbo lygis Lietuvoje pagal apskritis (gruodžio mėn.). Bedarbių išsilavinimas metų pabaigoje. Gyventojų užimtumas Lietuvoje 2001-2003 m. Ką daryti, kad klestėtų Lietuvos ekonomika? Darbo rinkos tendencijos 2005 metais. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-06-27
 • Darbdavio materialinė atsakomybė

  PowerPoint pristatymas. Darbo teisėje skiriama dviejų rūšių materialinė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Darbdavys gali būti. Pagrindinis materialinės atsakomybės uždavinys. Darbdavio materialinė atsakomybė atsiranda, kai. Apdraustajam numatyti tokie žalos atlyginimo būdai. Žalos atlyginimas.
  Darbo teisė, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-19
 • Darbdavio teisinė padėtis streiko metu

  Įvadas. Darbo ginčai, sąvoka ir klasifikavimas. Darbo ginčai – socialinių konfliktų rūšis. Darbo ginčų rūšys ir priežastys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių ginčų samprata ir požymiai. Kolektyvinių darbo ginčų pradžia. Kolektyvinių darbo ginčų sprendimas. Streikas, jo rūšys, bruožai, apribojimai. Darbdavio teisinė padėtis. Darbdavys kaip darbo teisės subjektas. Darbdavys (darbdavių organizacija) — kolektyvinių darbo ginčų šalis. Darbdavys streiko metu. Darbdaviui draudžiami veiksmai paskelbus streiką. Darbuotojai ir darbdaviai streiko situacijoje, reglamentavimas ir praktika. Išvados ir rekomendacijos.
  Darbo teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2010-02-05
 • Darbo apmokėjimas (5)

  Įvadas. Darbo užmokestis. Pagrindiniai teisiniai darbo užmokesčio požymiai. Darbo užmokesčio funkcijos. Darbo apmokėjimo sistemos. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Darbuotojų skatinimas. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka. Kompensacinės išmokos. Garantijos. Garantinės išmokos ir kitos garantijos. Garantinio fondo mokamos išmokos.
  Darbo teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-10-13
 • Darbo apmokėjimo organizavimo principai, teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo teisinis reglamentavimas. Darbo kodeksas. Kiti teisės aktai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-03-31
 • Darbo apmokėjimo sistemos

  Darbo apmokėjimo sistemos samprata ir klasifikacija. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema ir jos rūšys. Laikinė darbo apmokėjimo sistema ir jos rūšys. Premijinė darbo apmokėjimo sistema. Darbo apmokėjimo sistemų ypatumai Europoje. Darbo apmokėjimo sistema Lietuvoje. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2005-09-29
 • Darbo dokumentų projektai

  Terminuotos darbo sutarties projektas, dėl darbuotojo pavadavimo nėštumo ir gimdymo atostogų metų. Įmonės teisininko pareiginiai nuostatai. Šalių susitarimo projektas, kai darbo santykiai nutraukiami šalių susitarimų. Vadovo įsakymas dėl darbuotojo priėmimo į darbą pavaduoti vaiko priežiūros atostogose esančią darbuotoją.
  Darbo teisė, pavyzdys(9 puslapiai)
  2008-01-22
 • Darbo drausmės pažeidimas. Darbuotojų teisės

  PowerPoint pristatymas. Užduotis: Jaunas perspektyvus darbuotojas grubiai pažeidė jūsų įmonės darbo kodeksą, nubauskite jį. Tikslai: Parodyti nuobaudų už darbo drausmės pažeidimą rūšis; Apibūdinti darbuotojų teises; Apžvelgti geros sistemos ir komandos reikalavimus; Apibendrinti problemų sprendimo eigą.
  Darbo teisė, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-05-16
 • Darbo ginčai

  Darbo ginčai kaip socialiniai konfliktai. Darbo ginčų samprata. Darbo ginčų klasifikavimo pagrindai. Darbo ginčų instituto ypatybės. Individualių darbo ginčų samprata ir požymiai. Individualių darbo ginčų sąvoka. Individualių darbo ginčų požymiai. Individualių darbo ginčų šalys. Subjektiškumo problema. Bendroji individualių darbo ginčų nagrinėjimo charakteristika. Darbo ginčų nagrinėjimo principai. Individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos Europos Sąjungos (ES) šalyse apžvalga. Ispanija. Švedija. Suomija. Danija. Austrija. Izraelis. Vokietija. Darbo ginčo bylų žinybingumas teismui. Darbo ginčų nagrinėjimo teisme procesinės ypatybės. Terminai. Sprendimų dėl darbo ginčų vykdymas. Kolektyviniai darbo ginčai. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas.
  Darbo teisė, konspektas(18 puslapių)
  2006-01-30
 • Darbo ginčai (2)

  Įvadas. Reikalavimų iškėlimas ir jų nagrinėjimas. Taikinimo procedūros. Susitarimas nagrinėjant kolektyvinius darbo ginčus. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas darbo arbitraže. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas Trečiųjų teisme. Išvados. Užduotis nr.1. Užduotis nr. 2.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-09-25
 • Darbo ginčai ir jų nagrinėjimas teisme

  Įvadas. Darbo ginčų samprata, rūšys bei jų priežastys. Individualių darbo ginčų samprata. Darbo ginčų nagrinėjimo komisija. Darbo ginčų nagrinėjimas teismine tvarka. Sprendimų dėl individualių darbo ginčų vykdymas. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-20
Puslapyje rodyti po