Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė

Darbo teisė (233 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sutartis (3)

  Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties rūšys. Darbo sąlygų pakeitimas ir perkėlimas į kitą vietą. Perkėlimo į kitą darbą sąvoka ir rūšys. Darbo sutarties pasibaigimas.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-01-09
 • Darbo sutartys (3)

  Darbo sutartis. Darbo sutarties forma ir sudarymo tvarka. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbuotojo teisinis statusas. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės teisinė padėtis sudarant darbo sutartį. Darbdavys – jo darbinio teisinio subjektiškumo turinys. Įmonių darbinio subjektiškumo ypatumai. Įmonių filialai ir atstovybės – jų teisinio subjektiškumo turinys. Darbdavio teisnumo įgyvendinimo subjektai. Darbdavio atstovai (administracija, kiti vykdomieji organai), jų teisinė padėtis. Darbo sutarties turinys ir sudarymo tvarka. Išbandymo, sudarant darbo sutartį, aptarnavimas ir teisinės pasekmės. Dokumentai kuriuos būtina pateikti priimant į darbą. Darbo sutarties pavyzdinė forma.
  Darbo teisė, konspektas(16 puslapių)
  2007-06-11
 • Darbo sutartis (4)

  Įžanga. Darbo sutarties samprata ir reikšmė. Atvejai, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio valia. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-26
 • Darbo sutartis (5)

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbo teisės ir darbo sutarties sąvoka. Darbuotojo ir darbdavio sąvokos. Darbo sutarties turinys ir sąlygos. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-06
 • Darbo sutartis (6)

  Įvadas. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Perkėlimas į kitą darbą darbuotojo valia. Darbo sąlygų keitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pavyzdys. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-08-30
 • Darbo sutartis (7)

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties samprata ir jos savitumai. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties sąlygų rūšys. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Šalių sulygtos kitos darbo sutarties sąlygos. Darbo sąlygų keitimas. Darbuotojų perkėlimas į kitą darbą. Perkėlimas vietoje atleidimo. Perkėlimas ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Nušalinimas nuo darbo. Papildomų darbo sutarties sąlygų keitimas. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(15 puslapių)
  2006-10-27
 • Darbo sutartis (8)

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties būtinosios sąlygos. Papildomos darbo sutarties sąlygos. Sąlygų nustatymo ir keitimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-03-06
 • Darbo sutartis (9)

  Darbo sutartis, jos sudarymas. Kas yra darbo sutartis? Darbo sutarties turinys. Kas yra būtinosios darbo sutarties sąlygos? Pateikite pavyzdžių. Darbo sutarties papildomos sąlygos. Išvardinkite 6 kriterijus, kuriais remiantis draudžiama atsisakyti priimti į darbą: Kokios galimos pasekmės darbdaviui jei jis neteisėtai atsisako priimti asmenį į darbą ? Nelegalus darbas. Koks darbas nelaikomas nelegaliu darbu? Kada po darbo sutarties sudarymo darbuotojas gali pradėti dirbti? Kokia forma turi būti sudaryta darbo sutartis? Kokiais atvejais privalomas ir kokiais atvejais neprivalomas darbo sutarčių. Registravimas darbo sutarčių registravimo žurnale? Kas atsako už tinkamą darbo sutarties sudarymą? Darbdavys, sudarydamas darbo sutartį, privalo supažindinti darbuotoją. Kas yra darbo tvarkos taisyklės? Parinkite teisingą atsakymą. Sudarius darbo sutartį, galima pradėti dirbti. Išvardinkite darbo sutarties prielaidas. Kokius dokumentus būtina pateikti įsidarbinant ir kokių galima reikalauti papildomai? Kokių dokumentų turi pareikalauti darbdavys, priimdamas į darbą asmenį nuo 14 iki 16 metų? Kas yra išbandymo terminas? Kokia galima išbandymo termino trukmė? Kokie laikotarpiai neįskaitomi į išbandymo terminą? Išvardinkite tris atvejus, kada priimant į darbą išbandymo terminas nenustatomas. Ar darbdavys gali nutraukti darbo sutartį, jei nepasibaigė išbandymo terminas? Jei taip, kokia forma būtina įspėjimui ir prieš kiek laiko reikia įspėti atleidžiamą darbuotoją? Ar darbuotojas gali nutraukti darbo sutartį, jei dar nepasibaigė išbandymo terminas? Jei taip, kokia forma būtina pareiškimui ir prieš kiek laiko reikia įspėti darbdavį? Darbo sutartis. Darbo sutarčių registravimo žurnalas.
  Darbo teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2010-04-02
 • Darbo sutartis ir jos sudarymo mechanizmas

  Įvadas. Darbo sutarties samprata. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Papildomos darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Garantijos ir apribojimai priimant į darbą. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Dokumentai, būtini priimant į darbą. Darbo sutarties prielaidos. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-01-17
 • Darbo sutartis, jos rūšys

  Įvadas. Darbo teisė. Darbo sutarties sąvoka ir darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarčių rūšys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-03-24
 • Darbo tarybos ir profesinės sąjungos

  Įvadas. Tikslas – supažindinti su darbo tarybomis ir profesinėmis sąjungomis, jų panašumais ir skirtumais. Profesinės sąjungos. Profesinių sąjungų steigimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Profesinių sąjungų teisinis statusas. Profesinių sąjungų veikla, jos garantijos ir turtas. Darbo tarybos teisinis pagrindas. Darbo taryba ir jos sudarymas. Darbo tarybos teisės. Darbdavio įsipareigojimai, susiję su darbo taryba. Galimybė sudaryti kolektyvinę sutartį ir galima nauda darbdaviui. Apibendrinant, pagrindiniai darbo tarybų ir profesinių sąjungų panašumai ir skirtumai. Išnašos.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-05-08
 • Darbo teisė

  Darbo teisės šaka. Darbo teisės uždaviniai. Darbo teisės reguliavimo objektas. Darbo teisės dalykas. Darbo teisės reguliavimo metodas. Darbo teisės funkcijos. Darbo teisės sistema. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės principai. Teisės principų reikšmė. Darbo principų taikymas. Darbo teisės subjektai.
  Darbo teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-30
 • Darbo teisė (10)

  Darbo teisė. Darbo teisės subjektas. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo užmokestis. Darbo drausmė. Materialinė atsakomybė. Kolektyvinis darbo ginčas. Teisė. Teisės norma. Teisės šaltinis. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimas.
  Darbo teisė, špera(4 puslapiai)
  2006-02-15
 • Darbo teisė (11)

  Atsiskaitymas su išleidžiamu iš darbo darbuotoju. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laiko apskaita. Viršvalandinis darbas. Poilsio laikas. Tikslinės atostogos. Darbo užmokestis. Darbo laiko apmokėjimo sistemos. Darbo drausmė.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-04-07
 • Darbo teisė (12)

  PowerPoint pristatymas-konspektai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbuotojas. Darbuotojo pagrindinės teisės. Darbuotojas privalo. Darbdavių teisės. Darbdavys privalo. Kolektyvinė sutartis. Darbo sutartis. Sutarties turinio sąlygos. Darbo sutarties rūšys. Darbo sutarties sudarymas. Dokumentai. Išbandymo laikotarpis. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo laikas. Darbo laiko režimas ir apskaita. Poilsio laikas. Atostogos. darbo užmokestis. Darbo drausmė. Materialinė atsakomybė.
  Darbo teisė, pristatymas(69 skaidrės)
  2006-06-02
 • Darbo teisė (13)

  Darbo teisės sąvoka, jos atribojimas. Darbo teisės objektas, reguliavimo metodas. Darbo teisė, darbo įstatymas ir darbo teisės mokslo sistema. Darbo teisės principų sąvoka, reikšmė. Darbo teisės šaltinių sąvoka, ypatybės. Tarptautiniai teisės aktai ir jų reikšmė darbo teisėje. Poįstatyminiai aktai kaip darbo teisės šaltinis. Lokalinės darbo teisės normos. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Bendrosios ir specialiosios darbo teisės normos. Kolizijų tarp Lietuvos Respublikos (LR) ir užsienio valstybių darbo įstatymų sprendimas darbo teisėje. Įstatymų ir teisės analogijos taikymas darbo teisėje. TDO konvencijos ir rekomendacijos. Darbuotojo samprata. Darbdavio samprata. Profsąjungų steigimas ir registravimas, veiklos sustabdymas ir nutraukimas. Profsąjungų santykiai su darbdaviais, profsąjungų teisės darbo įstatymų taikymo ir jų laikymosi priežiūros srityse. Darbo tarybos. Darbuotojų kolektyvo teisinis statusas. Europos darbo tarybos. Darbo teisinio santykio sąvoka, turinys ir skirtumai nuo administracinių, civilinių ir kitų teisinių santykių. Įdarbinimo teisiniai santykiai. Nelegalaus darbo samprata. Bedarbio samprata. Kolektyvinės sutarties esmė ir reikšmė. Kolektyvinių sutarčių sudarymo ir keitimo tvarka. Kolektyvinės sutarties šalys ir turinys. Kolektyviniai darbo ginčai. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties reikšmė, jos skirtumas nuo civilinių sutarčių. Darbo sutarties šalys, forma, turinys, sudarymo tvarka. Darbo sutartis su asmenimis, neturinčiais 16 metų darbo sąlygų pakeitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikacija. Papildamos garantijos kai kurioms kategorijoms darbuotojų atleidimo iš darbo atveju. Išeitinė išmoka atleidžiant iš darbo. Atleidimo iš darbo įforminimas ir atsiskaitymas su atleidžiamuoju darbuotoju. Terminuotos darbo sutarties sąvoka ir ypatumai. Laikinosios darbo sutarties sąvoka ir ypatumai. Antraeilių pareigų sutarties sąvoka ir ypatumai. Darbo sutarties su namudininkais sąvoka ir ypatumai. Patarnavimo sąvoka ir ypatumai. Papildomas darbas. Darbo laiko sąvoka. Darbo dienos ir darbo savaitės trukmė. Darbo laiko režimas. Darbo laiko apskaitos rūšys. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Darbo ir poilsio reguliavimo ypatumai atskirose ūkio šakose. Transporto įmonėse. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys. Atostogų rūšys, teisė į atostogas, atostogų suteikimo tvarka. Darbo ir poilsio laiko lengvatos asmenims, kurie mokosi. Darbo užmokesčio sąvoka, darbo užmokesčio garantijos, mokėjimo terminai ir tvarka. Darbo užmokesčio mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, už viršvalandinį ir nakties darbą. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai ir dydžio ribojimas. Streikas. Garantinių išmokų ir priemokų sąvoka ir rūšys. Tarnybinė komandiruotė. Prastova. Prastovos laiko apmokėjimas. Kompensacinės išmokos. Darbo drausmės sąvoka, teisinis reguliavimas. Drausminės atsakomybės rūšys. Drausminės nuobaudos, jų skyrimo taisyklės. Ribotoji darbuotojų materialinė atsakomybė. Visiškos darbuotojų materialinės atsakomybės samprata ir sąlygos. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbdavių materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Bendrosios darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklės, darbdavio atsakomybė už jų pažeidimą. Motinystės sauga. Specialios nepilnamečių, invalidų bei kitų mažesnio darbingumo asmenų darbo apsaugos taisyklės ir jiems taikomos lengvatos. Nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų tyrimas ir apskaita. Individualių darbo ginčų sąvoka, juos nagrinėjantys organai. Individualių darbo ginčų nagrinėjimas ikiteisminėse stadijose. Darbo ginčų nagrinėjimo teismuose ypatybės. Darbo ginčai dėl darbo sutarties. Terminai darbo teisėje. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Darbo įstatymų laikymosi priežiūros ir kontrolės organų sistema.
  Darbo teisė, špera(18 puslapių)
  2006-06-13
 • Darbo teisė (14)

  Darbo teisės samprata. Darbo teisės dalykas. Civiliniai teisiniai santykiai. Darbo teisiniai santykiai). Metodas. Sistema. Principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo tesės subjektas. Darbdavys. Darbuotojas. Darbuotojų kolektyvas. Darbo teisės subjektų atstovavimo pagrindai. Darbuotojų atstovais. Darbdavių atstovais. Darbuotojų atstovų teisės ir pareigos. Darbdavių atstovų teisės ir pareigos. Taikomi terminai darbo teisėje. Ieškinio senatis. Darbo stažo samprata. Stažo rūšys. Kolektyvinės sutarties sąvoka. Kolektyvinės sutarties sudarymo sritis. Kolektyvinės sutarties šalys. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir trukmė. Sutarties vykdymo kontrolė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties sąlygos. Garantijos priimant į darbą. Priėmimo į darbą apribojimai. Nelegalus darbas. Darbo sutarties sudarymo tvarka. Privalomi dokumentai priimant į darbą. Išbandymo terminas sudarant darbo sutartį. Išbandymo terminas. Išbandymo rezultatai. Darbo sutarties rūšys. Laikinoji darbo sutartis. Antraeilių pareigų darbo sutartis. Namudininkų darbo sutartis. Patarnavimo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Termino nustatymas. Sezoninė darbo sutartis. Darbo sutarties sąlygų pakeitimo tvarka. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas. Išeitinė išmoka. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Darbuotojo gražinimo į darbą tvarka. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Darbo laiko režimas. Viršvalandiniai darbai leidžiami šiais išimtiniais atvejais. Viršvalandinių darbų apribojimas. Galima skirti turint raštišką sutikimą. Viršvalandinių darbų trukmė. Darbas naktį. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Švenčių dienos. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų suteikimas dalimis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas. Atšaukimas iš kasmetinių atostogų. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas. Tikslinių atostogų rūšys. Mokymosi atostogos. Nemokamos atostogos. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Mokėjimas už ne visą darbo laiką. Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo ar darbuotojui mirus. Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai. Iš darbo užmokesčio dydžio apribojimas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas.
  Darbo teisė, konspektas(20 puslapių)
  2006-09-19
 • Darbo teisė (15)

  Įvadas. Darbo sutartis. Pagrindiniai darbo sutarties požymiai, skiriantys ją nuo kitų sutarčių. Darbo sutarties sąvoka. Darbo teisė Lietuvoje. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo tvarka. Nelegalus darbas. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties pasibaigimas-jo samprata. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-09-19
 • Darbo teisė (16)

  Darbo teisės sąvoka ir sistema. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės principai. Darbo teisės subjektai. Darbdavio teisinis statusas. Darbo teisinio santykio sąvoka. Darbo teisiniai santykiai. Kolektyvinė sutartis ir kolektyviniai susitarimai.
  Darbo teisė, konspektas(29 puslapiai)
  2006-09-25
 • Darbo teisė (17)

  Teisės norma, struktūra ir rūšys. Hipozė. Dispozicija. Teisės normų sankcija. Baudžiamosios sankcijos. Administracinės sankcijos. Drausminės sankcijos. Turtinės sankcijos. Teisės normų rūšys. Teisės normų realizavimas ir teisiniai santykiai. Teisiniai santykiai. Teisės pažeidimai ir teisinės atsakomybės rūšys bei jų taikymo ypatybės. Teisinės atsakomybės rūšys bei taikymo ypatybės. Teisėtumo teisėtvarkos, teisinės sąmonės ir teisės kultūros sąmonės. Darbo teisės šaltiniai ir jų taikymas. Teisiniai precendentai ir doktrinos. Įstatymai ir teisės analogija. Privačių ir viešų interesų derinimas. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismų sudarymo tvarka. Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių teisinis reguliavimas. Nelegalaus darbo kontrolė. Darbo sutarčių registravimo teisinis reguliavimas. Darbo sutarčių registracijos žurnalas. Įsidarbinimo garantijos ir kai kurie apribojimai. Kaip skirstomos sutartys, jų rūšys. Vairuotojų nušalinimo tvarka. Geležinkelių darbuotojų nušalinimo tvarka. Nušalinimo tvarka muitinių darbuotojams. Tardytojų nušalinimas nuo darbo. Medicinos darbuotojų nušalinimo tvarka. Darbo saugos darbuotojų nušalinimas darbo saugos tikslais. Administracinė nušalinimo tvarka. Valstybės tarnautojų nušalinimo tvarka. Kaip nagrinėjami darbo ginčai. Darbo sutarties nutraukimo be įspėjimo tvarka. Darbuotojų skaičiaus mažinimo tvarka. Darbo santykių reguliavimas bankroto atvejais. Neteismo tvarka. Užsienio šalių darbo teisės charakteristika. Darbo teisės šaltiniai. Darbo sutarčių teisminis reguliavimas užsienio šalyse. Darbo sutarčių nutraukimo atvejai. Darbo ir poilsio laikas užsienio šalyse. Kolektyvinių sutarčių sąlygos. Kolektyviniai ginčai. Streikai ir lokautai kaip kolektyvinio poveikio priemonės. Užsienio šalių darbo santykių teisinis reguliavimas. Laisvas darbo jėgos judėjimas. Darbuotojų apsauga esant verslo perėmimo sandėriams. Darbo užmokesčio formos ir sistemos užsienio šalyse. Tiesioginis vienetinis daro apmokėjimas. Laikinis darbo užmokestis ir jo rūšys. Laikinis darbo užmokestis su privaloma įvykdyti normuota užduotimi. Darbo užmokesčio organizavimas Prancūzijoje. Darbo apmokėjimas Vokietijoje. Darbo užmokesčio sistemos Italijoje. Darbo apmokėjimai Švedijoje. Darbuotojų finansiniai dalyvavimai firmos veikloje normos ir sistemos. Valstybinės darbo inspekcijos teisinis reguliavimas. Darbo inspektorių teisės ir pareigos. Inspektorių atsakomybė ir jų apskundimas. Darbo vietų kūrimo galimybės Lietuvoje ir užsienio šalyse.
  Darbo teisė, konspektas(37 puslapiai)
  2006-10-12
Puslapyje rodyti po