Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė

Darbo teisė (233 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo ginčų nagrinėjimas Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Kolektyviniai darbo ginčai. Reikalavimų iškėlimas ir nagrinėjimas. Ginčo sprendimas kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjančiose organuose. Streikas. Individualūs darbo ginčai. Ginčo nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Ginčo nagrinėjimas teisme.
  Darbo teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-09-26
 • Darbo ginčų nagrinėjimas: teorija ir praktika

  Įvadas. Darbo ginčai. Individualūs darbo ginčai. Kolektyviniai darbo ginčai. Darbo ginčų nagrinėjimas. Tiesioginės darbuotojo ir darbdavio derybos. Darbo ginčų nagrinėjimo organų sistema. Darbo ginčų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Darbo ginčų komisijos sudarymas. Darbo ginčų komisijų darbo tvarka. Sprendimo darbo ginčų komisijoje priėmimas, apskundimas, vykdymas. Darbo ginčų nagrinėjimas teisme. Kreipimasis į teismą dėl darbo ginčo nagrinėjimo. Darbo ginčų nagrinėjimo teisme procesinės ypatybės. Darbo ginčų teisme nutarimai ir jų vykdymas. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Reikalavimų iškėlimas. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Išvados. Priedai (2).
  Darbo teisė, referatas(23 puslapiai)
  2008-03-04
 • Darbo ginčų rūšys

  Įvadas. Darbo ginčai. Darbo ginčų komisija. Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose. Individualūs darbo ginčai. Kolektyviniai darbo ginčai. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-04
 • Darbo ir poilsio laikas (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo laikas. Darbo trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Darbo laiko režimas ir apskaita. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas. Poilsio laikas. Atostogos. Kasmetinių atostogų sąvoka, rūšys ir suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka.
  Darbo teisė, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-02-20
 • Darbo ir civilinių sutarčių pasibaigimo atvejai

  Įvadas. Civilinių ir darbo sutarčių samprata. Civilinės sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo atvejai. Pasibaigimas šalių susitarimu. Nutraukimas suėjus terminui. Nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbuotojo pareiškimu. Dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva su įspėjimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be įspėjimo. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-09-26
 • Darbo ir civilinių sutarčių vykdymo atvejai bei neįvykdymo teisinės pasekmės

  R - 10 tema. Įvadas. Darbo ir civilinių sutarčių samprata. Darbo sutarties vykdymas. Darbo sutarties sąlygų rūšys. Būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo apmokėjimo sąlygos. Šalių sulygtos kitos darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Papildomų darbo sutarties sąlygų keitimas. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbą. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Perkėlimas vietoje atleidimo. Nušalinimas nuo darbo. Civilinės sutarties vykdymas. sutarties vykdymo principai. Sutarčių vykdymo tvarka. Sutarčių neįvykdymo teisinės pasekmės. Atsakomybę už sutarčių neįvykdymą naikinančios sąlygos. Teisminės praktikos pavyzdys. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo išvados ir pasiūlymai.
  Darbo teisė, namų darbas(18 puslapių)
  2009-06-16
 • Darbo ir poilsio laikas

  Darbo ir poilsio laikas. Darbo laiko sąvoka ir rūšys. Darbo laikas. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko režimas ir apskaita. Poilsio laikas ir jo rūšys. Atostogos.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-11
 • Darbo ir poilsio laikas (2)

  Įvadas. Darbo ir poilsio laiko samprata. Darbo ir poilsio laiko teisinis reguliavimas. Darbo laiko struktūra. Darbo laiko normos. Darbo diena ir darbo savaitė pagal laiko trukmę. Suminė darbo laiko apskaita. Sutrumpinta darbo trukmė. Nenormuota darbo diena. Suskaidyta darbo diena. Budėjimas. Viršvalandiniai darbai. Prastova. Darbo stažas. Kasdienis poilsis. Kassavaitinis. Išvada.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-21
 • Darbo ir poilsio laikas Lietuvoje ir užsienyje

  Įvadas. Darbo ir poilsio laikas Lietuvoje ir užsienyje. Darbo laikas. Viršvalandinis darbas. Pamaininis darbas. Naktinis darbas. Poilsio laikas. Pertraukos pavalgyti ir pailsėti darbo metu. Išvados ir pasiūlymai.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-26
 • Darbo įstatymų laikymosi kontrolės organai

  Įvadas. Darbo įstatymų laikymosi kontrolės organai. Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos uždaviniai ir funkcijos. Nevalstybinė darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolė. Kai kurių darbo įstatymų laikymosi priežiūra ir kontrolė Lietuvos Respublikoje 2005 metais. Nelegalios veiklos reiškinių kontrolės koordinavimas ir prevencija 2005 metais. Darbo apmokėjimą reglamentuojančių nuostatų vykdymo kontrolė. Išvados. Išnašos. Priedai (3).
  Darbo teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2007-12-18
 • Darbo įstatymų svarba ir reikšmė

  Įvadas. Darbe apžvelgta: darbo įstatymų svarba ir reikšmė darbo santykių reguliavimui, pagrindiniai darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai. Dėstomoji dalis. Pagrindiniai darbo įstatymų žinių šaltiniai. Darbo įstatymų žinių reikšmė ir dėl žinių stokos kylančios problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-05-15
 • Darbo jėgos laisvas judėjimas Europos Sąjungoje (ES): sąsaja su darbo rinka

  Įvadas. Laisvas darbuotojų judėjimas: teisiniai aspektai. Laisvas darbuotojų judėjimas ir darbo rinka. Išvada.
  Darbo teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-07
 • Darbo keliose darbovietėse darbo laiko ypatumai

  Įvadas. Darbo keliose darbovietėse darbo laiko ypatumai. Darbo laiko trukmė dirbant keliose darbovietėse. Darbo laikas keliose darbovietėse ir vienoje darbo vietoje palyginimas. Darbo laiko kontrolė. Antraeilių pareigų statuso kitimas. Darbo kodekso pakeitimai. Išvados.
  Darbo teisė, esė(8 puslapiai)
  2009-05-26
 • Darbo kodeksas — pagrindinis darbo teisės šaltinis

  Įvadas. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės sisteminimas. Darbo kodekso atsiradimas. Darbo kodeksas. Darbo kodekso pirma dalis - Bendrosios nuostatos. Darbo kodekso antra dalis - Kolektyviniai darbo santykiai. Darbo kodekso trečia dalis - Individualūs darbo santykiai. Išvados. Praktinė dalis: klausimai. Praktinė dalis: atsakymai.
  Darbo teisė, namų darbas(13 puslapių)
  2009-11-24
 • Darbo laikas (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo laiko reikšmė ir sąvoka. Darbo laiko struktūra. Darbo laiko struktūra (5). Darbo laiko rūšys. Normalus darbo laikas. Normalus darbo laikas (2). Apribotas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas (4). Ne visas darbo laikas. Ne visas darbo laikas (4). Išimtinis darbo laikas. Papildomas darbas/kelios darbovietės. Specialios įstaigos ar įmonės, veikiančios nepertraukiamai. Force Majeure ir viršvalandžiai. Darbo laiko režimas. Darbo laiko režimas (3). Suskaidytas darbo laiko režimas. Budėjimo darbo režimas. Budėjimo darbo režimas (2). Darbuotojų darbo laiko apskaita. Darbuotojų darbo laiko apskaita (2). Lankstus darbo laikas. Lankstus darbo laikas (2).
  Darbo teisė, pristatymas(32 skaidrės)
  2010-10-29
 • Darbo laikas Lietuvoje ir užsienyje

  Darbo laikas Lietuvoje ir užsienyje. Darbo laiko reikalavimai. Viršvalandinis darbas. Darbo laiko režimas ir apskaita. Darbo laikas Europos Sąjungoje.
  Darbo teisė, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-28
 • Darbo laikas, poilsis, atostogos

  Poilsio laikas. Poilsio laiko rūšys. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2005-11-19
 • Darbo laiko režimas ir apskaita. Poilsio laikas ir poilsio laiko rūšys

  Įvadas. Darbo ir poilsio reguliavimo tikslai ir šaltiniai. Darbo laiko režimas. Darbo laiko apskaita. Poilsio laikas ir jo rūšys. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-03-13
 • Darbo laiko rūšys

  Įvadas. Normalus darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-20
 • Darbo laiko sąvoka, struktūra, trukmė

  Įvadas. Darbo laiko sąvoka ir struktūra. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandinis darbas. Darbas naktį. Budėjimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-17
Puslapyje rodyti po