Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė>Darbo teisės kursiniai darbai

Darbo teisės kursiniai darbai (32 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų materialinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos (LR) Darbo kodeksą

  Įvadas. Sąvokos. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Materialinės atsakomybės rūšys. Žalos atlyginimas. Darbuotojo materialinė atsakomybė darbo kodekse. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-27
 • Flexicurity idėja darbo teisėje

  Summary. Įvadas. Flexicurity samprata. Įvairios priemonės – vienas tikslas. Pažangiausi nacionaliniai modeliai. Teisės darbo vietoje. Darbuotojų sveikata ir sauga. Kova su diskriminacija darbo vietoje. Europos užimtumo strategija. Lankstumo ir užimtumo garantijos naujos darbo vietų garantijų formos. Globalizacijos ir pokyčių keliamos problemos ir atveriamos galimybės. Integruotas požiūris į lankstumo ir užimtumo garantijas. Lankstumo ir užimtumo garantijų politika: valstybių narių patirtis. Bendrųjų lankstumo ir užimtumo garantijų principų nustatymas. Ką gali Europa? Vertinga nacionalinė patirtis. "Mėnesio prekė" Europos Sąjungoje (ES). Flexicurity idėja Lietuvoje. Darbo vietų kūrimas vietos lygmeniu. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2010-01-27
 • Garantijos darbuotojams pagal bendrijos teisę komandiruotiems į užsienį

  Garantijos pagal bendrijos teisę komandiruotiems į užsienį darbuotojams. Įvadas. Komandiruotė ir Lietuvos teisės aktai. Darbo kodeksas. Poįstatyminiai teisės aktai. Direktyva 96/71/EB. Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimas. Europos Teisingumo Teismo praktika. Paslaugų direktyva. Kiti Bendrijos teisės aktai susiję su komandiruote. Tarybos reglamentas 259/68 (EEB, Euratomas, EAPB). Tarybos direktyva 90/641/Euratomas. Tarybos sprendimas 2003/479/EB. Išvados. Teisinis situacijos įvertinimas.
  Darbo teisė, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-08-17
 • Kolektyvinis darbo ginčas (2)

  Įvadas. Teorinis skyrius. Darbo ginčų sąvoka ir klasifikacija. Darbo ginčai kaip socialiniai konfliktai. Darbo ginčų samprata. Individualūs darbo ginčai. Ypatybės. Kolektyviniai darbo teisės subjektai. Kolektyvinis darbo ginčas. Samprata ir aspektai. Kolektyvinio darbo ginčo reikalavimų iškėlimas. Darbo ginčo reikalavimų nagrinėjimas. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjančių organų apžvalga. Talkinimo komisijos sudarymo būdai. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas talkinimo komisijoje. Talkinimo komisijos sprendimo priėmimo būdai. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Analitinis skyrius. UAB "Vilniaus autobusai" charakteristika. UAB "Vilniaus autobusai" darbuotojų streiko apžvalga. UAB "Vilniaus autobusai" streiko eigos analizė. Sociologinis darbuotojų požiūrio į profsąjungas tyrimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (4).
  Darbo teisė, kursinis darbas(55 puslapiai)
  2007-04-07
 • Kolektyvinių darbo ginčų samprata ir požiūriai

  Santrauka. Summary. Įvadas. Kolektyvinių darbo ginčų samprata. Kolektyvinių derybų vaidmuo ir požiūriai sprendžiant. Kolektyvinius darbo ginčus. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Tarpininkavimas. Streikas. Streikų situacija lietuvoje. Išvados. Priedai (2).
  Darbo teisė, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-12-15
 • Lietuvos Respublikos (LR) darbo sutarties įstatymas

  Darbas. Darbo teisė. Darbo sutartis. Darbo sutarties rengimo metu iškilusios problemos. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties forma ir jos sudarymo darbas. Nelegalus darbus. Priėmimo į darbą ribojimai ir įsidarbinimo garantijos. Darbo sutarties keitimas. Perkėlimas į kitą darbą darbdavio valia. Prastova. Perkėlimas į kitą darbą darbuotojo valia. Darbo sąlygų keitimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties pasibaigimas darbuotojo iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-05-25
 • Moterų, neįgalių asmenų darbas, garantijos, lengvatos

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Darbo ir socialinės apsaugos, darbo saugos samprata, istorija. Moterų, neįgalių asmenų darbo teisiniai aspektai. Darbdavių požiūris į neįgaliuosius, moteris, kuriems taikomos garantijos, lengvatos. Darbdavio ir darbuotojo santykiai. Išvados. Rekomendacijos.
  Darbo teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-10-05
 • Pirmenybės ir garantijos nutraukiant darbo sutartį, reglamentavimo ir taikymo problemos

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbdavio pertvarkymai ir darbuotojų garantijos. Atribojimai ir garantijos nutraukiant darbo sutartis. Darbo vietos ir pareigų palikimas atostogų metu. Garantijos nėščioms moterims ir vaikus auginantiems darbuotojams. Atvejai, kuriais taikomos garantijos. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbuotojams. Neįgaliųjų ir jų šeimos narių garantijos. Garantijos darbuotojų atstovams. Garantijos darbuotojams atliekantiems tikrąją krašto apsaugos tarnybą arba kitas Lietuvos respublikos piliečių pareigas. Pirmenybės būti paliktiems darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Problemų nagrinėjimas. Išvados. Nuorodos.
  Darbo teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-12-24
 • Profesinių sąjungų pripažinimas ir darbuotojų atstovavimas globalizacijos sąlygomis

  Įvadas. Profesinių sąjungų išskirtinumas nuo kitų darbuotojų atstovų. Profesinės sąjungos kaip darbuotojų atstovai. Profesinių sąjungų judėjimas Lietuvoje. Profesinių sąjungų reikšmė. Profesinių Sąjungų pripažinimas Lietuvoje ir užsienyje. Europos Sąjungos įtaka Lietuvos profesinės sąjungoms. Darbuotojų atstovavimas globalizacijos sąlygomis. Darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme. Išvados. Summary.
  Darbo teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-20
 • Šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sudėtis

  Įvadas. Darbe siekiama atskleisti darbo sutarties nutraukimo Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatytais pagrindais, analizuojant darbo kodekso (DK) 235 straipsnį. Darbo sutarties nutraukimo esmė. Šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sudėtis. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-04-09
 • Tam tikrų kategorijų darbuotojų įdarbinimas

  I dalis. Įvadas. Nepilnamečiai darbuotojai. Neįgalieji darbuotojai. Moterų darbo ypatumai. Darbuotojų dirbančių kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis darbo ypatumai. II dalis. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Ieškininis pranešimas apylinkės teismui. Civilinės bylos aprašymas. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(44 puslapiai)
  2006-12-06
 • Žmogaus teisės ir laisvės darbo teisiniuose santykiuose

  Įvadas. Teisinių darbo santykių samprata. Teisinių darbo santykių reglamentavimo principai. Darbuotojų teisės ir laisvės. Lygiateisiškumas – viena pagrindinių žmogaus teisių. Diskriminacija – darbo teisiniuose santykiuose. Darbo sutartis – darbuotojų teisių ir laisvių garantas. Teisė į darbą ir tinkamas darbo sąlygas. Žmonių sauga darbe. Darbuotojų atstovai ir kolektyvas. Išvados. Summary.
  Darbo teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-12-18
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po