Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė

Darbo teisė (233 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pamaininis darbas ir jo rūšys

  Įvadas. Darbo laikas ir jo matai. Pagrindiniu darbo laiko trukmės matu yra darbo diena (pamaina). Darbo diena. Darbo pamaina. Darbo laiko rūšys. Normalus darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Darbas naktį. Budėjimas. Išvados. Priedas.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2009-03-23
 • Personalo vadybos teisiniai aspektai

  Darbuotojų teisės ir pareigos. Pagrindiniai įstatymai, reguliuojantys darbo santykius. Teisinis diskriminacijos reguliavimas Lietuvoje. Darbo sutarties pasirašymas. Darbo santykių transformacija. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų teisės.
  Darbo teisė, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-05-02
 • Pirmenybės ir garantijos nutraukiant darbo sutartį, reglamentavimo ir taikymo problemos

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbdavio pertvarkymai ir darbuotojų garantijos. Atribojimai ir garantijos nutraukiant darbo sutartis. Darbo vietos ir pareigų palikimas atostogų metu. Garantijos nėščioms moterims ir vaikus auginantiems darbuotojams. Atvejai, kuriais taikomos garantijos. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbuotojams. Neįgaliųjų ir jų šeimos narių garantijos. Garantijos darbuotojų atstovams. Garantijos darbuotojams atliekantiems tikrąją krašto apsaugos tarnybą arba kitas Lietuvos respublikos piliečių pareigas. Pirmenybės būti paliktiems darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Problemų nagrinėjimas. Išvados. Nuorodos.
  Darbo teisė, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-12-24
 • Poilsio laikas

  Poilsio laiko samprata ir rūšys: pertrauka pailsėti ir pavalgyti; Papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) laiku; Paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų (pamainų); Savaitės nepertraukiamasis poilsis; Kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos ir atostogos).
  Darbo teisė, konspektas(4 puslapiai)
  2005-06-30
 • Poilsio laikas (2)

  Poilsio laikas. Poilsio laiko rūšys. Darbo ir poilsio laikas jauniems asmenims. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-09-13
 • Poilsio laikas (3)

  Įvadas. Poilsio laikas Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos laiku. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Kasmetinis poilsio laikas. Paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Valstybinėms ir visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-18
 • Poilsio laiko teisinis reguliavimas

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Kasmetinis poilsio laikas. Švenčių dienos. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimaliosios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Atšaukimas iš kasmetinių atostogų. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Papildomos atostogų lengvatos. Teismų praktika. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-03-19
 • Poilsio laiko teisinis reguliavimas (2)

  Įvadas. Poilsio laiko rūšys. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos pailsėti. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Valstybinėms ir visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-11-27
 • Prancūzijos darbo teisė

  Darbas prancūzų kalba. Droit du travail. Intro. Le contrat de travail. Le droit commun du contrat de travail. CDD et CTT. Les pouvoirs de l’employeur. La représentation des salariés. Les délégués du personnel. Élection. Missions. Fonctions. La Comité d’entreprise. Composition. Mission. Fonctions. Les syndicats. Définition. L’action syndicale. Section syndicale. Délégués Syndicaux. La suspension et la rupture du contrat de travail. Suspension. Rupture. Conditions de fond. Conditions de forme. Indemnité de licenciement. Licenciement économie. Documents remis par l’employeur. Le salaire. Salaire, contrepartie de travail fourni. Le paiement des salaires. La protection du salaire. Les conflits du travail. Les CI. Les CC. Mode de règlement des conflits de w. La négotiation collective. Les CC et les accords collectifs. L’extension & l’élargissement des CC. La participation du salarié. La participation à la gestion. La participation aux résultats. La participation. L’intéressement. Plan d’épargne de l’ets (PEE). Les formations professionnelles. Plan de formation (PF). Congé individuel de formation (CIF). L’hygiene, la securite & les conditions de travail. L’hygiène & la sécu. La réglementation. Le CHSCT. Droit d’alerte & de retrait. Sancions. L’Inspecteur de W (IW). Organisation. Le rôle du l’Iw. La durée du w. La durée de w. Le repos hebdomadaire & les jours fériés. Le congé annuel. Droit européen. Les institutions européennes. La Commission. Le Conseil.
  Darbo teisė, konspektas(15 puslapių)
  2007-02-19
 • Profesinių sąjungų pripažinimas ir darbuotojų atstovavimas globalizacijos sąlygomis

  Įvadas. Profesinių sąjungų išskirtinumas nuo kitų darbuotojų atstovų. Profesinės sąjungos kaip darbuotojų atstovai. Profesinių sąjungų judėjimas Lietuvoje. Profesinių sąjungų reikšmė. Profesinių Sąjungų pripažinimas Lietuvoje ir užsienyje. Europos Sąjungos įtaka Lietuvos profesinės sąjungoms. Darbuotojų atstovavimas globalizacijos sąlygomis. Darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme. Išvados. Summary.
  Darbo teisė, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-03-20
 • Profsąjungos

  Profsąjungų judėjimas. Profesinė sąjunga. Profsąjungų judėjimo prielaidos. Kolektyvinės sutarties sudarymo procesas. Prisistatymas deryboms. Šalių susitarimo protokolo sudarymas. Derybos. Parengto kolektyvinės sutarties projekto suderinimas su darbuotojų susirinkimu (konferencija). Darbo santykiai kolektyvinės sutarties kontekste. Kolektyvinės sutarties sąlygos, kurių DK nereglamentuoja. Kolektyvinės sutarties sąlygos, kurias DK reglamentuoja minimaliai.
  Darbo teisė, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-20
 • Reikalavimai geležinkelio transporto darbuotojams

  Įvadas. Geležinkelių transporto darbuotojų darbą reglamentuojantys teisiniai dokumentai. Geležinkelių transporto kodeksas. Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas. Geležinkelių transporto darbuotojų žinių tikrinimo tvarka. Darbuotojų drausmės statutas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-22
 • Saugumo darbe teisinis reguliavimas

  Įžanga. Saugumo darbe teisinis reguliavimas. Saugumo darbe teisinio reguliavimo šaltiniai ir jų raida. Darbdavių ir darbuotojų pareigos, užtikrinant saugumą darbe. Atestavimas ir instruktavimas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos. Saugumo darbe valdymas ir kontrolė. Atsakomybė, pažeidus saugumo darbe reikalavimus. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-09
 • Sezoninės darbo sutartys

  Įvadas. Sezoninio darbo sutartis. Sezoniniai darbai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-05
 • Sezoninės ir terminuotos darbo sutarčių analizė

  Sezoninės ir terminuotos darbo sutarčių analizė. Sezoninės ir laikinosios darbo sutarčių samprata. Sezoninės ir laikinosios darbo sutarčių galiojimo sąlygos. Darbai, dirbami sezoninės ir laikinosios darbo sutarties metu. Darbo ir poilsio laiko bei darbo apmokėjimo ypatybės. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-04-05
 • Socialinė ir darbo teisė

  Darbo kodeksas. Darbo kodekso dalys. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo teisių savigyna. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartys.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
 • Socialinės garantijos darbuotojams

  Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos formos. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. Asmenys, kurie draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-09
 • Socialinės saugos ir komercinės teisės sampratos

  Įvadas. Socialinės teisės samprata. Lietuvos socialinės saugos sistema. Socialinės saugos teisės šaltiniai. Komercinės teisės sąvoka ir samprata. Šiuolaikinė komercinės teisės sistemos. Komercinės teisės šaltiniai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Specialios (kvalifikuojančios) materialinės atsakomybės sąlygos

  Įžanga. Specialios (kvalifikuojančios) materialinės atsakomybės sąlygos. Išvados. 1 uždavinys. Įmonės vairuotojas tarnybiniu automobiliu pagal direktoriaus prašymą nuvyko paimti direktoriaus vaiko iš mokyklos. Veždamas vaiką namo dėl savo kaltės pateko į autoavariją ir sužalojo įmonės automobilį. Įmonė pareikalavo atlyginti visą padarytą žalą, motyvuodama tuo, kad vairuotojas nevykdė darbinių pareigų ir negali būti taikomą ribotoji materialinė atsakomybė pagal darbo teisę. Vairuotojas nesutiko atlyginti visą žalą motyvuodamas tuo, kad jis darbo sutartimi įsipareigojo vykdyti visus tiesioginio viršininko – direktoriaus nurodymus. Išspręskite šį ginčą. 2 uždavinys. Asmuo, dirbdamas darbą nesudaręs darbo sutarties padarė darbdavio turtui žalą. Kokie įstatymai ir kaip reglamentuoja žalos atlyginimą šiuo atveju?
  Darbo teisė, laboratorinis darbas(17 puslapių)
  2006-09-11
 • Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas

  Įvadas. Darbo laikas Lietuvos darbo teisėje. Darbo laiko samprata. Darbo laiko rūšys. Sutrumpintas darbo laikas ir jo teisinė reglamentacija Lietuvos darbo teisėje. Sutrumpinto darbo laiko nustatymas įvairioms darbuotojų grupėms. Sutrumpinto darbo laiko ryšys su darbo aplinka. Sutrumpinto darbo laiko nustatymas dirbantiems nakties metu. Ne viso darbo laiko teisiniai aspektai Lietuvos darbo teisėje. Ne viso darbo laiko teisinis reglamentavimas. Ne visas darbo laikas- lanksčiausia darbuotojų užimtumo forma. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas precedentinėje teisėje. Didžiosios Britanijos teisės sistemoje sutrumpinto ir ne viso darbo laiko instituto panašumai ir skirtumai lyginant su šio instituto teisiniu reglamentavimu Lietuvoje. Sutrumpintas ir ne visas darbo laikas Rusijos Federacijoje. Panašumai ir skirtumai lyginant su šio instituto teisiniu reglamentavimu Lietuvos Respublikoje. Išvados. Santrauka.
  Darbo teisė, diplominis darbas(80 puslapių)
  2006-03-07
Puslapyje rodyti po