Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė

Darbo teisė (233 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo laiko teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Darbo laikas. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko režimas ir apskaita. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas įmonėje ar namuose. Darbas naktį. Išvados.
  Darbo teisė, namų darbas(11 puslapių)
  2010-04-11
 • Darbo sutarčių nutraukimo atvejai

  Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Garantijos darbuotojų atstovams. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2005-10-27
 • Darbo sutarčių rūšys

  Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Terminuota paprastoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarčių rūšys ir jų ypatumai.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-03-14
 • Darbo sutarčių rūšys (2)

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo sutarties sąvoka ir turinys. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitos darbo sutarčių rūšys. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(14 puslapių)
  2006-04-04
 • Darbo sutarčių rūšys (3)

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuotos darbo sutartys. Terminuotos darbo sutartys. Laikinosios darbo sutartys. Sezoninės darbo sutartys. Dėl papildomo darbo ir antraeilių pareigų darbo sutartys. Darbo sutartys su namudininkais. Darbo sutartys patarnavimo darbams. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-01-17
 • Darbo sutarčių rūšys (4)

  Įžanga. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Darbo sutarties termino nustatymas. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai. Darbo sutarties vykdymas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-02-02
 • Darbo sutarčių rūšys pagal Lietuvos Respublikos (LR) darbo kodeksą

  Įvadas. Darbo sutartis. Sąvoka. Bendroji darbo sutarties sudarymo tvarka. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Terminuotos sutarties termino nustatymas. Terminuotos darbo sutarties termino pasibaigimo pasekmės. Laikinoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai. Kolektyvinė sutartis, jos turinys, sudarymo tvarka. Teismų praktika. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-05-22
 • Darbo sutarties keitimas

  Įvadas. Darbo sutarties vykdymo samprata. Darbo sutarties keitimas. Darbuotojo pareiga pačiam atlikti jam pavestą darbą. Darbo sutarties sąlygų pakeitimas. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais. Perkėlimas į kitą darbą prastovos atveju. Nušalinimas nuo darbo. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2012-02-29
 • Darbo sutarties nutraukimas

  Darbo sutarties nutraukimas. Uždavinys. Sprendimas.
  Darbo teisė, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2005-09-25
 • Darbo sutarties nutraukimas (10)

  Darbo sutarties sąvoka, šalys, sudarymas ir nutraukimas. Darbo sutarties sąvoka, rūšys. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties sudarymas ir nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojo kaltės. Darbo drausmės pažeidimo samprata. Darbo sutarties nutraukimas iš anksto neįspėjus darbuotojo. Drausminės nuobaudos skyrimas. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Praktinė užduotis. Atsakymas.
  Darbo teisė, namų darbas(17 puslapių)
  2009-06-04
 • Darbo sutarties nutraukimas (2)

  Įvadas. Darbo teisė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-16
 • Darbo sutarties nutraukimas (3)

  Įžanga. Darbo sutartis. Pagrindiniai darbo sutarties elementai. Darbo sutarties pasibaigimo ir nutraukimo atribojimas. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Darbuotojo pareiškimu. Dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Atvejais kai nėra darbuotojo kaltės. Dėl darbuotojo kaltės. Kiti darbo sutarties nuraukimo atvejai. Šalių susitarimu. Trečiųjų asmenų reikalavimu. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas likviduojant darbdavį. Laikinosios darbo sutarties nutraukimas. Išvados.
  Darbo teisė, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-03-07
 • Darbo sutarties nutraukimas (4)

  Įvadas. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Darbo sutarties nutraukimas (5)

  Įvadas. Darbo sutarties nutraukimas išbandymo laikotarpiu. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Atsiskaitymas su atleidžiamu iš darbo darbuotoju. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Ar darbdavys privalo patenkinti darbuotojo prašymą. Įspėjimo terminas ir jo skaičiavimas. Darbuotojo teisė atšaukti prašymą. Atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-12-20
 • Darbo sutarties nutraukimas (6)

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai, pasirašant darbo sutartį. Išbandymo laikotarpis sudarant sutartį. Darbo pažymėjimas. Darbo sutarčių rūšys. Laikinosios ir terminuotos sutarčių panašumai ir skirtumai. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Darbuotojo atleidimas su įspėjimu. Darbuotojo atleidimas be įspėjimo. Darbdavio pareigos atleidžiant grupę darbuotojų. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Darbo teisė, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2007-01-17
 • Darbo sutarties nutraukimas (7)

  Įvadas. Darbo teisė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties nutraukimas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių ir technologinių priežasčių. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbo sutarties nutraukimas pagal teismą. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-05-15
 • Darbo sutarties nutraukimas (8)

  Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimo samprata. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindų klasifikavimas. Darbo sutarties nutraukimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojų pareiškimu. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojų iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas dėl pagrindų. Darbo sutarties pasibaigimas dėl tam tikrų aplinkybių. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotojų tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(22 puslapiai)
  2007-05-24
 • Darbo sutarties nutraukimas (9)

  Įvadas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės sąlygos. Darbuotojo perkėlimas į kitą darbą. Svarbios priežastys, leidžiančios nutraukti darbo sutartį nesant darbuotojo kaltės. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai ir garantijos tam tikrų kategorijų darbuotojams. Atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-01-28
 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva

  Įvadas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Darbo sutarties nutraukimo priežastys. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Priežastys dėl kurių negali būti nutraukta darbo sutartis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva esant darbuotojo kaltės. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-22
 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės

  Įvadas. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo pagrindas. Darbo sutarties nutraukimo priežastys. Darbo sutarties nutraukimo tvarka. Priežastys dėl kurių negali būti nutraukta darbo sutartis. Darbo kodekso darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės komentaras. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(14 puslapių)
  2006-09-13
Puslapyje rodyti po