Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė>Darbo teisės referatai

Darbo teisės referatai (126 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Materialinė atsakomybė (5)

  Įvadas. Materialinės atsakomybės samprata. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas, ar miršta, arba suserga profesine liga. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant, arba prarandant darbuotojo turtą. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojui padaroma neturtinė žala. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-09-24
 • Materialinė atsakomybė (6)

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai žala padaroma sugadinant, sunaikinant arba prarandant darbuotojo turtą. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-11-28
 • Materialinė atsakomybė (7)

  Įvadas. Materialinės atsakomybės samprata. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Darbuotojų materialinės atsakomybės rūšys. Ribota darbuotojų materialinė atsakomybė. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos. Atvejai, kai gali būti nustatomas mažesnis materialinės atsakomybės dydis arba ji išvis neatsiranda. Atvejai, kai gali būti nustatomas didesnis ribotos materialinės atsakomybės dydis. Darbuotojo padarytos žalos atlyginimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-05-09
 • Materialinė atsakomybė (9)

  Įvadas. Darbuotojų materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindas ir sąlygos. Pagrindinės materialinės atsakomybės rūšys. Padarytos žalos atlyginimas. Materialinės atsakomybės samprata darbo teisėje. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-06-20
 • Nedarbo sąvoka

  Įvadas. Bedarbio sąvoka. Nedarbo kategorijos. Pagrindinės nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbas asmeniniame lygmenyje. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 200-2004. Didelė darbo jėgos paklausa. Padėtis darbo rinkoje 2005. Besiregistruojančių darbo biržose skaičius. Nedarbo lygis pagal teritorijas. Darbo rinkos (užimtumo) politika. Didėjantis užimtumas (darbas). Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-03-20
 • Nelaimingi atsitikimai darbe

  Nelaimingi atsitikimai darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe klasifikavimas. Pranešimas apie nelaimingą atsitikimą darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas. Nelaimingų atsitikimų registravimas ir dokumentų saugojimas.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-17
 • Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų darbinis teisinis reguliavimas

  Įvadas. Nelaimingi atsitikimai darbe. Draudiminiai įvykiai. Nedraudiminiai įvykiai. Nelaimingų atsitikimų darbe nustatymas. Darbdavio materialinė atsakomybė, kai darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams. Globalus požiūris į darbo gerovę. Prevencinės kultūros stiprinimas. Profesinių pakenkimų prevencijos priemonės Lietuvoje. Profesinių pakenkimų prevencijos priemonių 2005-2005 planas. Forumas "Vieninga Europa – bendrieji saugos ir sveikatos darbe prevencijos principai statybų objektuose". Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-12-04
 • Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų darbinis teisinis reguliavimas (2)

  Įvadas. Bendrieji nuostatai. Asmens darbingumo netekimas. Atsakomybė už žalą dėl gyvybės atėmimo. Žalos, padarytos sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu, atlyginimo asmeniui, apdraustam nuo nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu ypatybės. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-12-07
 • Nelegalaus darbo samprata, jo kontrolė. Atsakomybė už nelegalų darbą

  Įvadas. Nelegalaus darbo sąvoka. Nelegalaus darbo kontrolė. Atsakomybė už nelegalų darbą. Išvados. Priedai.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-06-05
 • Nelegalaus darbo samprata, turinys. Atsakomybė už nelegalų darbą, ją įgyvendinančios institucijos

  Įžanga. Nelegalaus darbo reiškiniai ir taikytos sankcijos. Nelegalaus darbo reiškinių kontrolės vertinimas. Nelegalaus darbo paplitimas pagal veiklos sektorius. Priedas. Informacija apie nelegalaus darbo apraiškų kontrolę pagal ekonominės veiklos sektorius (2006m.). Išvada.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-24
 • Nušalinimas nuo darbo (2)

  Įžanga. Nušalinimas nuo darbo. Komentarai. Nušalinimas nuo darbo pagal DK. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-04
 • Pamaininis darbas ir jo rūšys

  Įvadas. Darbo laikas ir jo matai. Pagrindiniu darbo laiko trukmės matu yra darbo diena (pamaina). Darbo diena. Darbo pamaina. Darbo laiko rūšys. Normalus darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandiniai darbai. Darbas naktį. Budėjimas. Išvados. Priedas.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2009-03-23
 • Poilsio laikas (2)

  Poilsio laikas. Poilsio laiko rūšys. Darbo ir poilsio laikas jauniems asmenims. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-09-13
 • Poilsio laikas (3)

  Įvadas. Poilsio laikas Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos laiku. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Kasmetinis poilsio laikas. Paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti iki jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Valstybinėms ir visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų svarbių priežasčių. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2005-09-18
 • Poilsio laiko teisinis reguliavimas

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Poilsio laiko sąvoka ir rūšys. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Papildomos ir specialios pertraukos. Paros poilsis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis. Kasmetinis poilsio laikas. Švenčių dienos. Atostogos. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimaliosios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Atšaukimas iš kasmetinių atostogų. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Papildomos atostogų lengvatos. Teismų praktika. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-03-19
 • Reikalavimai geležinkelio transporto darbuotojams

  Įvadas. Geležinkelių transporto darbuotojų darbą reglamentuojantys teisiniai dokumentai. Geležinkelių transporto kodeksas. Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas. Geležinkelių transporto darbuotojų žinių tikrinimo tvarka. Darbuotojų drausmės statutas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-22
 • Saugumo darbe teisinis reguliavimas

  Įžanga. Saugumo darbe teisinis reguliavimas. Saugumo darbe teisinio reguliavimo šaltiniai ir jų raida. Darbdavių ir darbuotojų pareigos, užtikrinant saugumą darbe. Atestavimas ir instruktavimas. Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos. Saugumo darbe valdymas ir kontrolė. Atsakomybė, pažeidus saugumo darbe reikalavimus. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-09
 • Sezoninės darbo sutartys

  Įvadas. Sezoninio darbo sutartis. Sezoniniai darbai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-05
 • Socialinė ir darbo teisė

  Darbo kodeksas. Darbo kodekso dalys. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Darbo teisių savigyna. Nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartys.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-09
 • Socialinės garantijos darbuotojams

  Įvadas. Socialinės apsaugos samprata. Socialinės apsaugos formos. Socialinės apsaugos teisės šaltiniai. Asmenys, kurie draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-09
Puslapyje rodyti po