Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė>Darbo teisės referatai

Darbo teisės referatai (126 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atleidimas iš darbo dėl darbuotojo kaltės

  Įvadas. Darbo drausmė. Samprata. Drausminė atsakomybė. Drausminės nuobaudos ir jų skyrimo tvarka. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojo kaltės. Pakartotinas darbo drausmės pažeidimas. Šiurkštus darbo drausmės pažeidimas. Neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises. Valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei. Dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis. Pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas. Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar interesantų. Atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas. Veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai. Neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi. Kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(18 puslapių)
  2011-06-08
 • Atostogos ir jų rūšys

  Įvadas. Kasmetinės atostogos ir jų suteikimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Piniginė kompensacija už nepanaudotas. Kasmetines atostogas. Tikslinės atostogos ir jų suteikimas. Papildomos atostogų lengvatos. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2009-09-29
 • Atostogų samprata ir jų suteikimo tvarka

  Įvadas. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos. Kasmetinės minimaliosios atostogos. Kasmetinės pailgintos atostogos. Kasmetinės papildomos atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos. Nėštumo ir gimdymo atostogos. Atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Mokymosi atostogos. Kūrybinės atostogos. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. Nemokamos atostogos. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-11-06
 • Autorinės sutartys (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti autorines sutartis. Autorinės teisės objektai. Autorinės teisės subjektai. Bendraautorystė. Autorių teisės į kolektyvinius kūrinius. Autorių teisių apsaugos ženklas. Autorių teisės. Autorių turtinių teisių paveldėjimas ir asmeninių neturtinių teisių saugojimo tvarka. Autorių teisių galiojimo terminas. Autorinės sutartys. Gretutinės teisės. Autoriaus teisių gynimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(16 puslapių)
  2009-02-20
 • Darbo apmokėjimo organizavimo principai, teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Darbo apmokėjimo organizavimo principai. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo užmokestį įtakojantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo teisinis reglamentavimas. Darbo kodeksas. Kiti teisės aktai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-03-31
 • Darbo ginčai (2)

  Įvadas. Reikalavimų iškėlimas ir jų nagrinėjimas. Taikinimo procedūros. Susitarimas nagrinėjant kolektyvinius darbo ginčus. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas darbo arbitraže. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas Trečiųjų teisme. Išvados. Užduotis nr.1. Užduotis nr. 2.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-09-25
 • Darbo ginčų nagrinėjimas Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Kolektyviniai darbo ginčai. Reikalavimų iškėlimas ir nagrinėjimas. Ginčo sprendimas kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjančiose organuose. Streikas. Individualūs darbo ginčai. Ginčo nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Ginčo nagrinėjimas teisme.
  Darbo teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-09-26
 • Darbo ginčų nagrinėjimas: teorija ir praktika

  Įvadas. Darbo ginčai. Individualūs darbo ginčai. Kolektyviniai darbo ginčai. Darbo ginčų nagrinėjimas. Tiesioginės darbuotojo ir darbdavio derybos. Darbo ginčų nagrinėjimo organų sistema. Darbo ginčų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Darbo ginčų komisijos sudarymas. Darbo ginčų komisijų darbo tvarka. Sprendimo darbo ginčų komisijoje priėmimas, apskundimas, vykdymas. Darbo ginčų nagrinėjimas teisme. Kreipimasis į teismą dėl darbo ginčo nagrinėjimo. Darbo ginčų nagrinėjimo teisme procesinės ypatybės. Darbo ginčų teisme nutarimai ir jų vykdymas. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Reikalavimų iškėlimas. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Išvados. Priedai (2).
  Darbo teisė, referatas(23 puslapiai)
  2008-03-04
 • Darbo ginčų rūšys

  Įvadas. Darbo ginčai. Darbo ginčų komisija. Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose. Individualūs darbo ginčai. Kolektyviniai darbo ginčai. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-04
 • Darbo ir civilinių sutarčių pasibaigimo atvejai

  Įvadas. Civilinių ir darbo sutarčių samprata. Civilinės sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo atvejai. Pasibaigimas šalių susitarimu. Nutraukimas suėjus terminui. Nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbuotojo pareiškimu. Dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva su įspėjimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be įspėjimo. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-09-26
 • Darbo ir poilsio laikas

  Darbo ir poilsio laikas. Darbo laiko sąvoka ir rūšys. Darbo laikas. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko režimas ir apskaita. Poilsio laikas ir jo rūšys. Atostogos.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-11
 • Darbo ir poilsio laikas (2)

  Įvadas. Darbo ir poilsio laiko samprata. Darbo ir poilsio laiko teisinis reguliavimas. Darbo laiko struktūra. Darbo laiko normos. Darbo diena ir darbo savaitė pagal laiko trukmę. Suminė darbo laiko apskaita. Sutrumpinta darbo trukmė. Nenormuota darbo diena. Suskaidyta darbo diena. Budėjimas. Viršvalandiniai darbai. Prastova. Darbo stažas. Kasdienis poilsis. Kassavaitinis. Išvada.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-21
 • Darbo ir poilsio laikas Lietuvoje ir užsienyje

  Įvadas. Darbo ir poilsio laikas Lietuvoje ir užsienyje. Darbo laikas. Viršvalandinis darbas. Pamaininis darbas. Naktinis darbas. Poilsio laikas. Pertraukos pavalgyti ir pailsėti darbo metu. Išvados ir pasiūlymai.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-26
 • Darbo įstatymų svarba ir reikšmė

  Įvadas. Darbe apžvelgta: darbo įstatymų svarba ir reikšmė darbo santykių reguliavimui, pagrindiniai darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai. Dėstomoji dalis. Pagrindiniai darbo įstatymų žinių šaltiniai. Darbo įstatymų žinių reikšmė ir dėl žinių stokos kylančios problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-05-15
 • Darbo laiko režimas ir apskaita. Poilsio laikas ir poilsio laiko rūšys

  Įvadas. Darbo ir poilsio reguliavimo tikslai ir šaltiniai. Darbo laiko režimas. Darbo laiko apskaita. Poilsio laikas ir jo rūšys. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-03-13
 • Darbo laiko rūšys

  Įvadas. Normalus darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-20
 • Darbo laiko sąvoka, struktūra, trukmė

  Įvadas. Darbo laiko sąvoka ir struktūra. Darbo laiko trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Viršvalandinis darbas. Darbas naktį. Budėjimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-17
 • Darbo sutarčių rūšys

  Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Terminuota paprastoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarčių rūšys ir jų ypatumai.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-03-14
 • Darbo sutarčių rūšys (3)

  Įvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuotos darbo sutartys. Terminuotos darbo sutartys. Laikinosios darbo sutartys. Sezoninės darbo sutartys. Dėl papildomo darbo ir antraeilių pareigų darbo sutartys. Darbo sutartys su namudininkais. Darbo sutartys patarnavimo darbams. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-01-17
 • Darbo sutarčių rūšys (4)

  Įžanga. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Darbo sutarties termino nustatymas. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo ir antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarties rūšių ypatumai. Darbo sutarties vykdymas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2010-02-02
Puslapyje rodyti po