Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Teisė>Darbo teisė>Darbo teisės referatai

Darbo teisės referatai (126 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbuotojų konstitucinės teisės streikuoti įgyvendinimo sąlygos ir tvarka

  Įvadas. Streiko sąvoka Lietuvos Respublikos Darbo kodekse. Darbo teisės doktrinoje streiką apibūdinantys požymiai. Dėstomoji dalis. Tarptautinė darbo organizacija. TDO konvencija. Teisė į kolektyvines derybas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2008-01-03
 • Darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys bei sąlygos pagal Europos Sąjungos teisę

  Įvadas. Darbuotojų laisvo judėjimo teisės turinys bei sąlygos. Sąvokos "darbuotojas" taikymo sritis. Teisė atvykti ir apsigyventi. Teisė turėti atitinkamas įdarbinimo sąlygas. Teisė pasilikti pasibaigus darbo santykiams. Įdarbinimas valstybiniame sektoriuje. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(18 puslapių)
  2006-02-06
 • Darbuotojų materialinė atsakomybė

  Įvadas: materialinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Darbdavio materialinė atsakomybė.
  Darbo teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-11
 • Darbuotojų sauga ir sveikata (2)

  Darbo tema. Darbo tikslas. Darbuotojų sauga ir sveikata.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-14
 • Darbuotojų teisės ir pareigos

  Lietuvos darbo rinkos struktūra. Darbuotojo ir darbdavio santykiai priimant ir atleidžiant iš darbo. Įdarbinimo garantijos. Darbo sutarties sudarymas. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų teisės. Darbuotojų pareigos. Etikos kodeksas. Etinės problemos susijusios su darbuotojais. Etinės problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo. Etinės problemos, kylančios dėl firmos domėjimosi privačiu darbuotojų gyvenimu. Etinių problemų kilimas dėl įsipareigojimo saugoti firmos paslaptis. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(24 puslapiai)
  2005-12-28
 • Darbuotojų teisės ir pareigos (2)

  Įvadas. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Įdarbinimo garantijos. Darbuotojų diskriminacija Lietuvoje. Darbo sutarties pasirašymas. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų teisės. Darbuotojų pareigos. Interviu. Analizė, įvertinimas ir apibendrinimas surinktos informacijos.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-04-27
 • Diskriminacija darbe

  Ką reiškia žodis - diskriminacija. Kaip man sužinoti, ar buvau neteisėtai diskriminuojamas. Kaip aš galiu kovoti su rasine diskriminacija. Moterų padėtis apmokomo darbo rinkoje. Diskriminavimas dėl lytinės orientacijos. Pagrindų direktyva dėl vienodų sąlygų darbe. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-05-25
 • Garantijos ir kompensacijos darbuotojams darbo užmokesčio srityje

  Įvadas. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas. Darbuotojo teisė į lygų apmokėjimą už vienodos vertės darbą ir apsaugą nuo diskriminacijos. Teisė į informavimą apie naujai įvedamas arba pakeičiamas senas darbo apmokėjimo sąlygas. Teisė laiku gauti (išmokėti) darbo užmokestį. Dokumentai, susiję su darbo užmokesčiu (atsiskaitant). Teisės į išskaitas iš darbo pajamų ribojimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Kompensacijos už darbą, kuris susijęs su važinėjimu. Sezoninių darbų apmokėjimas ir darbo apmokėjimo garantijos, sustabdžius darbo sutarties vykdymą. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą ir apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Darbo apmokėjimas atsisakius dirbti, įstatymų numatytais atvejais. Apmokėjimas atsisakius dirbti, įstatymų numatytais atvejais. Darbo apmokėjimas nušalinus nuo darbo. Darbo apmokėjimas, nesusijęs su pagrindiniu darbu. Apmokėjimas vykstant streikui. Atskirų darbuotojų grupių garantijos. Darbuotojų, auginančių vaikus, garantijos. Nėščių moterų garantijos. Motinystės sauga. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-11-06
 • Ginčai dėl darbo sąlygų pasikeitimo

  Įvadas. Darbo teisė. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties keitimas. Darbo ginčo sąvoka. Ginčai dėl darbo sąlygų pasikeitimo. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-07
 • Įdarbinimo santykiai ir bedarbių rėmimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti įdarbinimo santykius ir bedarbių rėmimą. Gyventojų užimtumo ir nedarbo problema. Gyventojų užimtumo ir nedarbo samprata. Nedarbas ir jo rūšys. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(15 puslapių)
  2009-12-31
 • Įmonės kolektyvinės sutarties šalys, turinys ir sudarymo tvarka

  Įmonės kolektyvinės sutarties sąvoka ir paskirtis. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės darbuotojų kolektyvas ir jo atstovai derybose. Kita kolektyvinių derybų šalis – darbdavys. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyvinės sutarties prievolinė ir norminė dalys. Bendro pobūdžio reikalavimai ir nuostatos. įmonės kolektyvinės sutarties turiniui. Įmonės kolektyvinės sutarties pagrindiniai skyriai. Įmonės kolektyvinės sutarties susidarymo tvarka. Projekto rengimas. Projekto svarstymas ir priėmimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2005-09-30
 • Įmonės kolektyvinės sutartys (2)

  Įvadas. Įmonės kolektyvinės sutarties samprata ir funkcijos. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys. Įmonės kolektyvinės sutarties turinys. Įmonės kolektyvinės sutarties sudarymo ir derybų tvarka. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas. Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai. Įmonės kolektyvinės sutarties nutraukimas. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė. Ginčų ir nesutarimų sprendimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-22
 • Istorinė kolektyvinių darbo santykių reglamentavimo užsienio valstybėse ir Lietuvoje apžvalga

  Įvadas. Kolektyvinių darbo santykių užuomazga. Istorinė kolektyvinių darbo santykių reglamentavimo raida užsienio šalyse. Bendra apžvalga. Socialinė partnerystė. Darbuotojų ir darbdavių atstovai. Profesinės sąjungos. Darbdavių organizacijos. Kolektyvinės sutartys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo santykių reguliavimo raida Lietuvoje. Kolektyvinių darbo santykių reglamentavimas iki Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo. Kolektyvinės sutartys ir kolektyviniai ginčai. Kolektyvinių darbo santykių reguliavimas nuo Lietuvos respublikos nepriklausomybės atkūrimo iki naujojo Lietuvos respublikos darbo kodekso priėmimo. Socialinė partnerystė. Kolektyvinės sutartys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo santykių reguliavimas pagal dabartinį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. Socialinė partnerystė. Kolektyvinės sutartys. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo ginčų reguliavimo perspektyvos. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(66 puslapiai)
  2007-11-29
 • Kasmetinės atostogos

  Įvadas. Kasmetinių atostogų rūšys. Minimalios kasmetinės atostogos. Pailgintos kasmetinės atostogos. Papildomos kasmetinės atostogos. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti. Kasmetinių atostogų apmokėjimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-02-05
 • Kolektyvinė sutartis

  Įvadas. Kolektyvinės darbo sutarties analizė. Kolektyviniai santykiai. Kolektyvinių sutarčių šalys. Kolektyvinės sutarties sudarymas ir vykdymas. Kolektyvinės sutarties turinys. Kolektyviniai darbo ginčai.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-01-30
 • Kolektyviniai darbo ginčai

  Įvadas. Kolektyviniai darbo ginčai. Kolektyvinių darbo ginčų rūšys. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Kolektyvinio poveikio priemonės. Streikas. Lokautas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-22
 • Kolektyviniai darbo ginčai (2)

  Įvadas. Darbo ginčų kaip socialinių konfliktų kilimo prielaidos ir būdingi bruožai. Socialiniai konfliktai – imanentinis visuomenės gyvenimo reiškinys. Kolektyvinių darbo ginčų samprata. Kolektyvinių darbo ginčų samprata Lietuvos darbo teisės teorijoje ir praktikoje. Kolektyvinių darbo ginčų šalys. Darbuotojai - kolektyvinių darbo ginčų šalis. Darbuotojų kolektyvas - kolektyvinių darbo ginčų šalis, ir atstovavimas jam. Profesinės sąjungos - kolektyvinių darbo ginčų šalis. Darbdavys (darbdavių organizacija) – kolektyvinių darbo ginčų šalis. Darbdavio ir darbdavių organizacijų – kolektyvinių darbo ginčų šalies – teisinio statuso ypatumai pagal Lietuvos darbo teisę. Kolektyvinių darbo ginčų objektas. Kolektyviniai darbuotojų interesai ir teisės. Kolektyvinių darbo ginčų objektas. Kolektyvinių darbo ginčų pradžia. Ginčų tarp kolektyvinės sutarties ir kolektyvinio susitarimo šalių sprendimo tvarka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-09-21
 • Kolektyviniai ir individualūs darbo ginčai (ikiteisminis ir teisminis nagrinėjimas)

  Kolektyviniai ir individualūs darbo ginčai (ikiteisminis ir teisminis nagrinėjimas). Įvadas. Individualūs darbo ginčai. Kolektyvinės derybos ar ginčas. Darbo ginčų teisminis nagrinėjimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-30
 • Kolektyvinio ginčo nagrinėjimo procedūra (schema)

  Samprata ir rūšys. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Kolektyvinio poreikio priemonės. Streikas. Lokautas. Kolektyvinių ginčų reglamentavimas užsienio šalyse. Kolektyvinių ginčų samprata, prevencija ir nagrinėjimas. Streikai ir lokautai kaip kolektyvinio poveikio priemonės.
  Darbo teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-07-13
 • Laikinoji darbo sutartis. Darbo nuoma

  Įvadas. Laikinoji sutartis. Samprata. Kas yra darbo nuomos sutartis ir kam ji reikalinga? Darbo nuoma: už ir prieš. Kitų šalių praktika taikant darbuotojų nuomos sutartis. Europos nesutarimai dėl direktyvos. Išvados. Išnašos.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-06-03
Puslapyje rodyti po